Terminsprogram VT-2021

Jan 2021
fr–sö 08–10 Planeringshelg
sö 17 Allmänt ledarmöte (http://www.gvb.nu/aktuellt/artikel.html?id=15080)
sö 17 Kårstyrelsemöte (http://www.gvb.nu/for_oss/ks/index.html)
   
Feb 2021
sö 07 Kårstyrelsemöte (http://www.gvb.nu/for_oss/ks/)
lö 20 Heldagsaktivitet, Kvart i Gustaf
   
   
Mar 2021
må–sö 01–07 Sportlov
sö 07 Kårstyrelsemöte (http://www.gvb.nu/for_oss/ks/)
fr–sö 12–14 Övernattning Waingunga
fr–sö 12–14 Övernattning, Kvart i Gustaf
lö–sö 13–14 Övernattning/Dagsaktivitet, Snabbfötterna
Apr 2021
sö 11 Kårstyrelsemöte (http://www.gvb.nu/for_oss/ks/)
lö–sö 17–18 Övernattning, Stingarna, Krypen
   
   
Maj 2021
sö 02 Kårstyrelsemöte (http://www.gvb.nu/for_oss/ks/)
sö 02 Verksamhets- och budgetmöte
to–sö 13–16 Hajk, Äventyrarna
fr–sö 14–16 Lådan
fr–sö 21–23 Övernattning, Waingunga
lö–sö 22–23 Andraårshajk, Gnagarna
Jun 2021
sö 06 Kåravslutning (http://www.gvb.nu/aktuellt/artikel.html?id=15219)
sö 13 KS (http://www.gvb.nu/for_oss/ks/)
   
   
Jul 2021
   
   
   
   
Aug 2021
sö 15 KST
fr–sö 20–22 Planeringshelg