Scouternas Höstdag & en Snabbisövernattning ht 1998

004.jpg