Scouternas Höstdag & en Snabbisövernattning ht 1998

006.jpg