Scouternas Höstdag & en Snabbisövernattning ht 1998

007.jpg