GVB på Stockholm Maraton 2016

Kvart i Gustaf och några Skogsmän och Rovfåglar hjälpte till även i år.
2 3 4 5
6 7 9 11
12 14 15 16
18 19 21 22
23 24 25 27
28 29 32