Scouterna

Viktiga e-postadresser

Ledarteam och avdelningar

Kårfunktioner

AU
Ko, vKo och Ksekr
Info GVB
AU, kassör och Pliiiggis
Infobladet
Peter och Pliiiggis
KS
Medlemmar i kårstyrelsen
Valberedningen
Kårens aktuella valberedning

Avdelningar

Spårarledarna
Alla ledare på  spårar-/msc-avd
Stingarna, ledare
Ledarna på spårar-/msc-avd Stingarna
Waingunga, ledare
Ledarna på spårar-/msc-avd Waingunga
Upptäckarledarna
Alla ledare på  upptäckar-/jsc-avd 
Snabbfötterna, ledare
Ledarna på  upptäckar-/jsc-avd Snabbfötterna
Gnagarna, ledare
Ledarna på upptäckar-/jsc-avd Gnagarna
Äventyrarledarna
Alla ledare på äventyrar-/psc-avd
Rovfåglarna, ledare
Ledarna på äventyrar-/psc-avd Rovfåglarna
Skogsmännen, ledare
Ledarna på äventyrar-/psc-avd Skogsmännen
Utmanarledarna
Ledare på utmanar-/ssc-laget Kvart i Gustaf

Några kårfunktionärer

Kårordförande
Ko
vKo
Alla vKo
Kårsekreterare
Ksekr
Kårkassör
Kkass
Kul
Kårutbildare
Medlemsregistrerare
Janet Gustafsson
Bokning av Pettersberg
Konstantin
Gårdsfogde Pettersberg
Robin E, Konstantin och Fredrik J
Lokalfogde Bredäng
Folke Bergstrand
Alla AL
Avdelningsledarna på våra aktiva avdelningar
Webmaster
Björne, Peter, Pliiiggis

Hela kårfunktionärslistan

Hittar du i Ledarmatrikeln

 

Om oss

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har verksamhet i Vasastan och i Bredäng.

Vi är en del av Scouterna och Stockholms Scoutdistrikt

GVB på Facebook

Aktuellt

Terminsstart Våren 2023
2022-08-19

Terminsprogrammet

[Mer]

Kontakt

Allmänna frågor:
info@gvb.nu

Om webb-platsen:
webmaster@gvb.nu